Čo ma oberá o pokoj a radosť?

Čo ma oberá o pokoj a radosť?

Keď prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú. A všetok ľud, len čo ho zazrel, užasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho. On sa ich opýtal: "O čom sa s nimi hádate?" Jeden zo zástupu mu odpovedal: "Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. Kdekoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípe zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli." On im povedal: "Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!" I priviedli ho k nemu. Len čo ho duch zbadal, zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išli mu peny. Ježiš sa opýtal jeho otca: "Odkedy sa mu to stáva?" On odpovedal: "Od detstva. A často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho zahubil. Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!" Ježiš mu povedal: "Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí." A chlapcov otec hneď vykríkol: "Verím. Pomôž mojej nevere!" Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: "Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!" Ten vykríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. Chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli: "Zomrel." Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal. Keď potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali: "Prečo sme ho nemohli vyhnať my?" On im povedal: "Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou."

Mk 9, 14 – 29

Často si myslíme, že iba náš názor a konanie je to najlepšie. Všetko zvládneme sami a chceme mať všetko pod kontrolou. No keď nevyjde naša predstava a príde niečo, čo nedokážeme ovplyvniť vlastnými silami, náš pokoj a svet pod nohami sa začína triasť. Všetci občas pochybujeme, sme slabí vo viere. Vtedy prichádza čas, keď sa začneme opúšťať a upadať do beznádeje. Alebo začneme volať ako chlapcov otec: „Verím ti, Ježiš. Pomôž mojej nevere!“ A uvedomíme si, ako veľmi potrebujeme Boha, jeho smerovanie a múdrosť. A viete, čo nám Ježiš odpovedá? „Modli sa a dôveruj mi! Mám pre teba lepší plán, než si dokážeš predstaviť!“

TIP NA DNES:

Porozmýšľam, čo je pre mňa problémom, ktorý ma oberá o pokoj a radosť. Zavolám doň Ježiša a poprosím ho o múdrosť, otvorené srdce, Ducha Svätého a budem mu dôverovať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00