Čo nám skutočne prináša pokoj?

Čo nám skutočne prináša pokoj?

Keď sa Ježiš priblížil k Jeruzalemu a zazrel mesto, plakal nad ním a hovoril: „Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia.“

Lk 19, 41 – 44

Nejako sa stalo, že Jeruzalem natoľko stratil citlivosť, že už nedokázal spoznať, čo mu skutočne prináša pravý pokoj, a že nespoznal čas svojho navštívenia. Nejako sa stáva, že všemožná snaha človeka vyrábať a užívať život občas vedie k strate citlivosti až neschopnosti rozpoznať, čo skutočne prináša pokoj. Čo je naozaj životodarné a podstatné a čo iba módne, premenlivé, oslepujúce… vyčerpávajúce. Zahanbuje vedieť, že pohľad na náš život môže druhého viesť až k slzám. Kristove slzy však nie sú slzami súdu ani nenávisti, ale súcitu a úprimného priania čohosi viac, priania pravého pokoja!

TIP NA DNES:

Dnes si v konfrontácii s druhými vyskúšam Kristov súcitný pohľad, a namiesto kritiky či súdov budem hľadať spôsob, ako pomôcť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00