Čo robím počas toho, keď čakám?

Čo robím počas toho, keď čakám?

Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.
Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“

Lk 21, 29 – 33

Božie kráľovstvo. Počkaj a pozeraj. Čosi sa mení. Čosi ti to hovorí. Čosi sa blíži. Ako keď vidíš naštvaného človeka. Buď sa niečo stalo a snaží sa to spracovať, alebo sa ešte len stane. Jednoducho niečo sa čochvíľa zmení. Je to blízko. Tak aj Božie kráľovstvo. Nie je ťažké všimnúť si, že sa okolo nás niečo deje. Náročnejšie je zhodnotiť to v sebe, reflektovať, kde je v tom Boh, kde ja a kde je priestor na službu modlitbou alebo skutkom. A zariadiť sa. Rozhýbať sa alebo „rozmodliť“ sa. Tak sa teraz zastavme a opýtajme samých seba: Čo robím počas toho, keď čakám? Na autobus, výťah či rande. Pozerám?

TIP NA DNES:

Skúsim tip na tvrdú askézu – dnes pri čakaní nevytiahnem mobil. Ani raz. Budem čakať s otvorenými očami. Ono to príde.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00