Daruj nám svetlo múdrosti, aby sme oddelili svetské zmýšľanie od toho tvojho

Daruj nám svetlo múdrosti, aby sme oddelili svetské zmýšľanie od toho tvojho

K Ježišovi poslali niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?“
Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!“ A oni priniesli. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“
Oni mu odpovedali: „Cisárov.“
A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ I obdivovali ho.

Mk 12, 13-17

Pane, chceme ti dnes vyznať, že aj my niekedy zneužívame tvoje slovo na ospravedlnenie nášho konania. Neozveme sa, keď je to potrebné, len aby sme neboli tí zlí; chceme si kúpiť rôzne veci a zážitky, veď platíme desiatky; vykrikujeme partnerovi chyby pod zámienkou, že ho chceme „napraviť“. Odpusť nám a pomôž nám nerobiť viac kompromisy s týmto svetom. Daruj nám svetlo múdrosti, aby sme oddelili svetské zmýšľanie od toho tvojho. Pomôž nám zbaviť sa vypočítavosti a alibizmu vo viere a nauč nás myslieť, hovoriť a konať vždy úprimne a čestne, či už v duchovnom živote alebo vo svetských povinnostiach.

TIP NA DNES:

Prispejem dnes nejakou čiastkou na duchovné ciele – napríklad na chod svojej farnosti, na charitu alebo na misie...

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00