Dnes si môžeme naplno uvedomiť, že vládcom je tu niekto iný

Dnes si môžeme naplno uvedomiť, že vládcom je tu niekto iný

K Ježišovi prišli saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.
Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí. A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku.“
Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: ‚Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba‘? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.“

Mk 12, 18-27

Saduceji chceli nachytať Ježiša a napokon na svojej nevedomosti nachytali samých seba. Asi mi dáte za pravdu, že takúto mentalitu tu máme dodnes. Všetci sa niekedy prichytíme pri tom, ako chceme niekoho poučiť s tým, že my vieme čo a ako, no nakoniec len vypláva na povrch naša pýcha a sebastrednosť. Dnešné evanjelium je peknou lekciou pokory a aj výzvou najprv si naštudovať veci a až potom „mudrovať“. A aj to so všetkou slušnosťou a úctou, v duchu dialógu a počúvania. Ako sa vraví, nie sme majiteľmi zemegule, ani sme nezjedli všetku múdrosť sveta. Dnes si môžeme naplno uvedomiť, že vládcom je tu niekto iný.

TIP NA DNES:

Pochválim niekoho za to, čo robí alebo aký je, hoci viem, že robí i chyby, ktoré som možno pocítil aj na vlastnej koži.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00