Dokážeme ovládať svoje reakcie?

Dokážeme ovládať svoje reakcie?

Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

Mt 6, 1 – 6. 16 – 18

V puberte sa mi nálada menila ako na hojdačke a moje prejavy boli neraz dosť nepríjemné. Mám na to teraz nárok! myslela som si. Až mi raz bliklo svetielko – výzvou nie je správať sa, ako mi kážu emócie, ale naučiť sa ovládať (navigovať) ich! Zrelý človek predsa nereaguje automaticky na každú náladu, vie svoje reakcie kontrolovať. Tomuto umeniu sa mám v období adolescencie naučiť! Aj dni prísneho pôstu ma vždy privedú k tomuto uvedomeniu. Nedostatok jedla u mňa totiž vyvoláva podráždenie. A ja si opäť a opäť musím pripomínať, že predsa nechcem, aby moji najbližší vnímali pôst ako znetvorovanie tváre a vzťahov…

TIP NA DNES:

Napriek prísnemu pôstu (a s tým spojenému nepohodliu) budem dnes extra milý a priateľský k ľuďom, ktorých stretnem.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00