Dôverujem Bohu aj v búrke?

Dôverujem Bohu aj v búrke?

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.
A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“

Mt 7, 21. 24 – 27

Dnes sa pozrime do dejín nášho života a pripomeňme si ťažké chvíle, krízy a búrky, o ktorých hovorí Ježiš. Ide o duchovné vnútorné boje aj o to, čo sa deje navonok vo svete politiky, v rodine či v spoločenstve. Všimnime si, ako tie búrky ovplyvňujú náš duchovný život. Povedzme o nich Ježišovi, aj o všetkých strachoch, ktoré sa v nás rodia. Ako to preverilo náš život? Utrpela pri tom naša dôvera v Boha, naša každodenná modlitba? Tieto búrky prinášajú bolesť a utrpenie… Ak to všetko prijímame s Ježišom, môžu sa stať prameňom múdrosti a prinesú do nášho srdca pokoj, radosť, múdrosť a slobodu.

TIP NA DNES:

Dnes poprosím Pána Ježiša, aby utíšil každú búrku v mojom živote a prišiel s víťazstvom do všetkých mojich strachov. Pomodlím sa Žalm 127: „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú, tí, čo ho stavajú...“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00