Dôverujem Božiemu plánu ako Jozef?

Dôverujem Božiemu plánu ako Jozef?

Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov." Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Mt 1, 16. 18 – 21. 24a

Predstavme si, že by sme boli „v koži“ Jozefa do momentu, kým Pánov anjel k nemu neprišiel. Asi by sme sa cítili zmätene, nerozumejúc, čo sa deje. Necítime sa presne takto, keď naše plány nevychádzajú? Pozrime sa na Jozefa – mal vieru a dôveroval Božiemu plánu. Boh ho s Máriou a Ježiškom neochránil od každej ťažkej situácie, ale každú s ním zvládli, v každej sa oslávil a stal sa súčasťou najúžasnejšieho skutočného príbehu v histórii sveta! Tento príbeh pokračuje. Pokračovanie nájdeme v našich životoch… tak hor sa do nového dobrodružstva s Ježišom! Len s ním bude mať náš životný film skutočne šťastný koniec!

TIP NA DNES:

Budem mať oči otvorené a srdce vnímavé, nielen na seba a svoj život, ale aj na druhých. Keď uvidím niekoho smutného, zúfajúceho, povzbudím ho milým slovom, úsmevom či dobrým skutkom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00