Dovoľme Božiemu slovu, aby nás naplnilo

Dovoľme Božiemu slovu, aby nás naplnilo

Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

Lk 2, 16-21

Všetci, ktorí to počuli, divili sa. Všetci až na Máriu. Dennodenne k nám prichádzajú rôzne fantastické správy. Najnovší pokrok vo vede, či technike; výroky a činy známych osobností; zábavné videá, či príspevok, ktorý nám algoritmus vygeneroval presne podľa nášho vkusu. V tých úžasných správach sa priam až topíme. Už si nehľadáme informáciu my, ale ona si hľadá nás. Do tejto záplavy slov a vnemov však prichádza Božie slovo, ktoré nás nechce zabaviť, potešiť a ani informovať. Chce nás v prvom rade oživiť. Buďme ako Mária – nečakajme od Božieho slova, aby nás zaujalo či pobavilo, ale dovoľme mu, aby nás naplnilo.

TIP NA DNES:

V spolupráci s Duchom Svätým si vyberiem jeden jediný verš z hociktorého evanjelia. Počas celého dňa si ho budem opakovať nahlas i potichu a dovolím tak tomuto slovu, aby ma naplnilo.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00