Dovoľme si “strácať” čas s Bohom

Dovoľme si “strácať” čas s Bohom

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Mt 11, 28 – 30

Znova sa stretáme s jedným z paradoxov Božieho kráľovstva. Koľkokrát povieme, že sa nemôžeme ísť modliť, lebo na to nemáme čas, pretože musíme stíhať iné dôležité veci. No zároveň máme skúsenosť, že keď si predsa len ten priestor na čas s Pánom nájdeme, namiesto toho, aby nás to zaťažilo, úžasne nás to nadľahčí a všetky ostatné povinnosti sa nám zrazu robia s istou ľahkosťou, akoby sme boli naplnení novou silou zvnútra. A tak nie je pravda, že si nemôžeme dovoliť strácať čas s Bohom. Skôr si nemôžeme dovoliť nerobiť to a tlačiť pred sebou povinnosti s vnútornou ťažobou ako nenamazaný stroj.

TIP NA DNES:

Vybojujem si dnes aspoň pätnásť minút tichého času s Bohom, ktorý si nenechám ničím vyrušiť. A všimnem si, ako to premení zvyšok dňa.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00