Duch svätý chce byť kompasom v našom živote

Duch svätý chce byť kompasom v našom živote

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.
Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“

Jn 15, 26 – 16, 4a

Duch Svätý chce byť s nami počas celého nášho života, chce v nás a cez nás pôsobiť, aby sme mali odvahu i silu svedčiť o našej viere v Boha pred týmto svetom. Boh nám neustále dáva svojho Ducha Svätého, s ktorým sú spojené aj jeho dary: múdrosť, rada, sila, poznanie, rozum, nábožnosť a bázeň pred Pánom. Tešiteľ nám chce pomáhať v plávaní proti prúdu tohto sveta a chce fúkať do plachiet loďky nášho života. Chce byť tým kompasom v našom živote, aby sme sa ním riadili, počúvali jeho vnuknutia a vo všetkom plnili Božiu vôľu. Aby sme tak raz mohli šťastne doraziť do prístavu večnosti v nebi, kde uvidíme Boha z tváre do tváre.

TIP NA DNES:

Dnes budem úprimne vzývať Ducha Svätého strelnými modlitbami, aby ma viedol a sprevádzal celým dňom robiť múdre a správne rozhodnutia. Pomodlím sa aj litánie k Duchu Svätému, ktoré mi pomôžu viac dôverovať Pánovi.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00