Evanjelium je zdrojom skutočnej radosti

Evanjelium je zdrojom skutočnej radosti

Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť - a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.

Jn 17, 11b – 19

Keď sa Ježiš modlí za svojich najbližších spolupracovníkov, vyprosuje pre nich minimálne tri veci: aby boli v mene Božom, plní radosti a pravdy. Aké je Božie meno? Ježiš oslovuje Boha „Svätý Otče“, s ktorým je spojený ako milovaný Syn. Radosť a pravdu Ježiš spája s Božím slovom. Aj pre nás ako jeho učeníkov v dnešnej dobe je evanjelium zdrojom skutočnej radosti a žitia v pravde. Preto počujeme na konci svätej omše výzvu „choďte v mene Božom“ a tiež „choďte a hlásajte Pánovo evanjelium“. Aby sa i v nás a cez nás spĺňala Ježišova modlitba.

TIP NA DNES:

Skúsim si vychutnať ovocie Ježišovej modlitby vo svojom živote, že mám Boha ako Otca. Prečítam si kúsok zo Svätého písma s vedomím, že je to pravdivé slovo, ktoré mi prináša radosť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00