Hlásajme strateným, že Boh na nich nezabudol

Hlásajme strateným, že Boh na nich nezabudol

A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu." Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: "Priblížilo sa nebeské kráľovstvo." Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte."

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6 – 8

Všade, kde Ježiš chodil, hlásal evanjelium o Božom kráľovstve. Aj svojich dvanástich učeníkov poslal hlásať radostnú zvesť; najprv k ovciam strateným z domu Izraela. Dnešnou paralelou k tomu je takzvaná „nová evanjelizácia“ – ohlasovanie pokrsteným, ktorí už nie sú veriaci. Ľudia, čo stratili vieru a nádej, dnes potrebujú počuť, že Boh na nich nezabudol, že aj k nim sa priblížilo nebeské kráľovstvo napriek tomu, že oni sa od neho vzdialili. Potrebujú počuť, že toto kráľovstvo prichádza s mocou, ktorú dal Ježiš svojim učeníkom a ktorá sa prejavuje predovšetkým uzdravovaním a vyháňaním zlých duchov.

TIP NA DNES:

Cez svedectvo svojho života, modlitbu, rozhovor či inú službu skúsim niekomu ohlásiť radostnú zvesť o Božom kráľovstve, v ktorom Boh ponúka uzdravenie a oslobodenie zo všetkých druhov otroctva.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00