Je Boh súčasťou nášho vzťahu?

Je Boh súčasťou nášho vzťahu?

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“

On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: ‚Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“

Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“

Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“

Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“

On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

Mt 19, 3-12

Šéfredaktor Martin Ližičiar

Manželstvo je vraj najťažšia rehoľa. A mnohí potom nechápu, koľko obety, trpezlivosti, láskavosti, zahryznutia si do jazyka či práce na sebe vyžaduje… a že to vlastne nemá zmysel a je to neefektívne… a je lepšie sa neženiť ani nevydávať. Ibaže… v úvode, v chráme, uzatvárajú muž a žena zmluvu s Bohom, ktorý je (a má byť) súčasťou ich manželstva. On je ten, kto dáva silu, kto spája a upevňuje a kto tento vzťah drží. Ak s ním manželia počítajú. Ak sú s ním v kontakte. Ak na neho nezabúdajú. Lebo čo Boh spája, to je nerozlučiteľné. Aj keď nie všetci pochopia toto slovo.


TIP NA DNES:

Som v manželstve? Vrátim sa k svojmu sľubu na začiatku našej cesty. Nie som v manželstve? Povzbudím nejaký manželský pár vo svojej blízkosti.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00