Ježiš chce. Ale čaká, že aj ja budem chcieť.

Ježiš chce. Ale čaká, že aj ja budem chcieť.

Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva.
Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“

Mt 8, 1-4

V súvislosti s dnešným evanjeliom sa mi pripomenul príbeh, ako si istá rodinka objednávala jedlo v reštaurácii. Potom, ako si objednali rodičia, sa čašníčka obrátila k ich sedemročnému synovi. „Ja si dám hotdog,“ povedal. „Žiadny hotdog,“ zvolala mama, „doneste mu poriadne jedlo.“ „S horčicou alebo s kečupom?,“ pokračovala čašníčka obrátená k chlapcovi… Keď odišla, chlapec dodal: „Videli ste? Ona sa správa akože fakt existujem.“

„Ak chceš, môžeš ma očistiť,“ prosí malomocný človek. „Chcem, buď čistý,“ odpovedá Ježiš. Koľko rešpektu… koľko úcty… Vzťah k Bohu či k ľuďom postavený na láske sa bytostne viaže na slobodu.

TIP NA DNES:

Ježiš chce. Ale čaká, že aj ja budem chcieť. Nedáva nič nasilu. V láske mi dáva patričný rešpekt a úctu. Skúsim sa aj ja podobne správať k svojim blízkym.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00