Ježiš chce vidieť mňa a môj “neuprataný dom”

Ježiš chce vidieť mňa a môj “neuprataný dom”

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť.
Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.
Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“
Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“
Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Lk 19, 1 – 10

Upratať dom a vyjsť na ulicu čakať návštevu. Sme pripravení a plní očakávania. Sme istým spôsobom v pohode, pretože všetko je už pripravené. Už len aby prišla návšteva. V dnešnom príbehu vidíme inú situáciu. Zachej si vybehol von na strom pozrieť svoju „stár“. Túžil ho vidieť. Ježiš robí niečo neskutočné, čo sa len tak nevidí, a to i napriek tomu, že nám dal veľký príklad. Nedáva iba pohľad, ale vytvára vzťah. Šokuje svojou túžbou. Ja chcem vidieť teba a tvoj dom. Taký, aký je. Nepripravený, neupravený. Žiadne divadlo. Pod stresom chcem vidieť, aký si. Nebudeš mať strach prijať neznámeho?

TIP NA DNES:

Pozvem niekoho na návštevu a pripravím si srdce na počúvanie.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00