Ježiš je Boh. Spoznajme ho!

Ježiš je Boh. Spoznajme ho!

Keď Ježiš učil v chráme, povedal: "Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: "Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy." Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?" A veľký zástup ho počúval s radosťou.

Mk 12, 35 – 37

V Evanjeliu podľa Lukáša, v úryvku o uzdravení slepca pri Jerichu, nevidiaci žobrák oslovuje Ježiša titulom „Syn Dávidov“ a Ježiš sa tomu nijako nebráni. Židia verili, že Mesiáš bude pochádzať z Dávidovho rodu a narodí sa v Dávidovom meste, v Betleheme, a toto všetko sa na Ježišovi naplnilo. Ale on nebol len potomkom Dávida, bol aj Božím Synom a s tým už mali zákonníci problém. Preto Ježiš cituje Žalm 110, v ktorom Dávid hovorí o Mesiášovi ako o svojom Pánovi a večnom kňazovi, ktorý sedí po Božej pravici. Spasiteľ chcel, aby ľudia spoznali pravdu o ňom a aby ju spoznali celú, lebo pravda oslobodzuje.

TIP NA DNES:

Aj pre mňa je dôležité uveriť, že Ježiš nie je len môj priateľ a brat, ale i Pán a Boh. Lebo ak je mojím Bohom, môžem mu odovzdať celý svoj život a spoľahnúť sa na neho v každej oblasti.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00