Ježiš je Chlieb, ktorý potrebujeme, aby sme boli skutočne nasýtení

Ježiš je Chlieb, ktorý potrebujeme, aby sme boli skutočne nasýtení

V tých dňoch zasa bol pri Ježišovi veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli zďaleka.“
Jeho učeníci mu odvetili: „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“
Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“
Oni odpovedali: „Sedem.“
Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali; a oni ich rozdali zástupu. Mali aj zopár rybiek. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať.
I jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín. Ľudí tam bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil. Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanutského kraja.

Mk 8, 1-10

Zástup okolo Ježiša bol veľký a on vedel, že nemajú čo jesť. On nezabúda ani na naše telesné schránky. Dnes už máme všetkého dostatok – zadovážime si, čo chceme a často si ani neuvedomujeme, koľko toho máme. V tejto dobe prebytku a hojnosti si veľakrát nepripustíme, čo nám skutočne chýba. Je to Ježiš. Máme plné bruchá, ale prázdne srdcia. On je Chlieb, ktorý potrebujeme, aby sme boli skutočne nasýtení. A stačilo by otvoriť dvere a pozvať ho dovnútra našich sŕdc. Túžime byť nasýtení Ježišom?Lebo hoci sú naše trápenia a starosti akékoľvek veľké, on nás chce posilniť; chce, aby sme vedeli, že sa o nás postará.

TIP NA DNES:

Otvorím svoje srdce Bohu. Pozvem ho do svojho vnútra a uvedomím si, čo všetko mám. Pozriem sa aj na tých, ktorí potrebujú nasýtiť nielen ducha, ale aj telo, a podelím sa s tým, čo som dostal od Pána.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00