Ježiš je s nami stále na loďke nášho života

Ježiš je s nami stále na loďke nášho života

Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode.
Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho.
A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“
Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“

Mk 4, 35-41

Ježiš je s nami stále na loďke nášho života. Často však spí v jej útrobách. Niekedy preto, že sme ho tam zavreli, inokedy je to aj jeho rozhodnutie. V každom prípade, Ježišovi učeníci často prežívajú situácie, kedy sa im zdá, že búrka okolo nich je hrozivejšia, než istota spoločenstva s ním. Viera s láskou vyháňa strach. Kto chce vidieť obraz takejto viery, po ktorej Ježiš túži, nech si prečíta stretnutie Marty (i Márie), ktorá víta prichádzajúceho Ježiša. Nič nevyčíta, nestrachuje sa. Krásne hovorí: „Keby si tu bol býval… a aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš…“(Jn11,21 – 22). To je postoj nezlomnej viery plnej lásky.

TIP NA DNES:

Skúsim dnes prijať niektoré situácie nie s výčitkami učeníkov, ale s vierou Marty: Nech sa deje čokoľvek, ja viem, že ty Ježiš, si môj priateľ a o čokoľvek poprosíš Otca, on ťa vypočuje.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00