Ježiš je skutočne prítomný v každom katolíckom chráme

Ježiš je skutočne prítomný v každom katolíckom chráme

Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.
Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.
Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“
Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume.

Jn 6, 52-59

Keď sa židia začali hádať medzi sebou a hovoriť „to nie je možné“, Ježiš nezobral svoje slová späť. Ani vtedy, keď odišli niektorí z jeho učeníkov. Nepovedal: vráťte sa, ja som to tak nemyslel! Nechal ich odísť. A tak stavia aj pred nás túto výzvu viery, ktorá odporuje rozumu. Zvykli sme si už na to a nežasneme, nečudujeme sa nad tým, že Ježiš je skutočne prítomný v každom katolíckom chráme, kde bliká večné svetlo. To nepochopiteľné tajomstvo, že nám dáva jesť svoje telo a piť svoju krv, že nás živí a zostáva medzi nami. Veríme, že je tu skutočne prítomný?

TIP NA DNES:

Poďakujem Bohu za dar Eucharistie. Ak pôjdem dnes okolo kostola, pokloním sa aspoň v duchu Ježišovi, ktorý je tam prítomný. Ak sa zúčastním sv. omše, nech je to čas vďačnosti.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00