Ježiš má nad nami moc a je s nami každý deň, aj dnes

Ježiš má nad nami moc a je s nami každý deň, aj dnes

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16 – 20

Učeníci boli tak blízko k Ježišovi, no aj tak niektorí o ňom pochybovali. Hoci ho videli naživo, neboli hneď všetci schopní na sto percent uveriť. Myslím, že tu sa nemusíme hrať na nijakých silákov a pokorne by sme si mali priznať, že medzi pochybovačov patríme aj my. Možno nepochybujeme o tom, kto je Ježiš, no robia nám problémy menšie veci – každodenné povinnosti a výzvy. Nie sme si istí, či to alebo ono zvládneme, či niečo dopadne tak, ako si prajeme. Podstatné však je, aby to dopadlo tak, ako chce Ježiš, lebo on má nad nami moc a je s nami každý deň, aj dnes.

TIP NA DNES:

Poprosím Ježiša o silu dôverovať mu aj v situáciách, keď nemám všetko vo vlastných rukách. Odovzdám mu ich s dôverou, že on sa postará.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00