Ježiš nás žiada o veľkú vec. Milovať tých, ktorí nás nemilujú

Ježiš nás žiada o veľkú vec. Milovať tých, ktorí nás nemilujú

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Mt 5, 43-48

Ježiš nás žiada o veľkú vec. Milovať tých, ktorí nás nemilujú, priam nás nenávidia a sú naši nepriatelia, je štandard na Božej úrovni. Zároveň nám odhaľuje srdce Nebeského Otca, ktorý miluje presne takouto láskou. Nie je ako politik, ktorý chodí iba na stretnutia svojich prívržencov, dobre sa cíti, keď mu pritakávajú a sýti sa ospevovaním svojich uctievačov. Náš Boh chodí aj na miesta, kde ho ignorujú, či dokonca mu nadávajú. Prehovára aj k tým, ktorým je naoko ľahostajný. Veď tak predsa našiel mňa i teba! Dokonalosť jeho lásky spočíva v tom, že riskuje, hoci – vďaka slobode sa rozhodnúť, ktorú nám dal – výsledok je neistý.

TIP NA DNES:

Dnes sa vedome pokúsim vykročiť z komfortnej zóny k človeku, ktorý mi nie je blízky alebo na prvý pohľad sympatický. Poprosím Otca, aby mi pomohol pozrieť sa na tohto človeka jeho očami.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00