Ježiš sa dnes na oltári doslova zlomí aj pre mňa

Ježiš sa dnes na oltári doslova zlomí aj pre mňa

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, učeníci povedali Ježišovi: „Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?“
Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: „Choďte do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte: ‚Učiteľ odkazuje: Kde je pre mňa miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?‘ On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte.“
Učeníci odišli a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka.
Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo!“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Veru, hovorím vám: Už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.“
Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.

Mk 14, 12-16. 22-26

Svätá omša nie je divadelné predstavenie Poslednej večere. Je to Posledná večera, ktorá sa práve teraz koná. Je to naozajstné opätovné prežívanie umučenia a smrti Pána Ježiša. Ten sa sprítomňuje na oltári, aby bol obetovaný Otcovi za spásu každého z nás. Ježiš sa dnes na oltári doslova zlomí aj pre mňa. A žiada ma, aby som sa ja zlomil pre druhých. Koľko svätých zlomilo svoj život pre bratov a sestry? Koľko matiek a otcov si zlomilo srdce pre deti? Silu na to brali v Eucharistii: v sile lásky vzkrieseného Pána, ktorý aj dnes za nás láme chlieb a opakuje: „Toto robte na moju pamiatku“.

TIP NA DNES:

Eucharistia je Pascha, Prechod. Prijať Kristovo telo znamená prejsť zo smrti do života, prejsť cez „Červené more“ mojich obmedzení, prekonať hriech. Toto je podstata Eucharistie. S týmto vedomím prežijem dnes svätú omšu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00