Ježiš sa nevojde do našich škatuliek

Ježiš sa nevojde do našich škatuliek

Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa. Ale on im povedal: "To som ja, nebojte sa!" Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.

Jn 6, 16 – 21

Učeníci Ježiša čakali, no on stále nechodil. A keď napokon prišiel, ani ho nespoznali. Hoci s ním zažili množstvo nečakaných situácií a zázrakov, očividne nepredpokladali, že by za nimi mohol prísť po mori. A predsa prišiel tadiaľ. Učme sa mať otvorené srdce pre nečakané situácie. Učme sa nachádzať v nich Ježiša. I vtedy, keď neprichádza po ceste, ale po mori – v nečakaných udalostiach, v náhodných hosťoch, nepredvídateľných momentoch. Nenechajme sa prevalcovať svojimi očakávaniami, predstavami a škatuľkami, Ježiš sa do nich nevojde.

 

TIP NA DNES:

Dnes chcem spoznávať Ježiša aj v neočakávaných situáciách a v blížnych, ktorí sa nie vždy zmestia do škatuľky mojich očakávaní a predstáv. Ako zareagujem, keď v nich uvidím Ježiša?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00