Ježiš v nás vidí viac, ako vidíme my sami

Ježiš v nás vidí viac, ako vidíme my sami

V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: "Hľa, Boží Baránok." Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: "Čo hľadáte?" Oni mu povedali: "Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?" Odpovedal im: "Poďte a uvidíte!" Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: "Našli sme Mesiáša," čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: "Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter.

Jn 1, 35-42

Pane, chceme ti dnes ďakovať za kňazov a duchovných vodcov, ktorí upriamujú náš zrak na teba a spolu s Jánom volajú: „Hľa, Boží Baránok.“ Ďakujeme ti aj za našu rodinu a priateľov, ktorí nás k tebe priviedli a stále privádzajú. Prosíme, pomôž aj nám robiť podobne. Ďakujeme ti, Pane, že aj nám dávaš poslanie ako Petrovi, že v nás vidíš viac, ako vidíme my sami. Aj nám hovoríš: „Poď a uvidíš.“ Pane, vyznávame, že chceme s tebou prebývať a chceme vidieť viac. Otvor naše oči v oblastiach, kde sme ešte slepí. Buď naším Učiteľom a naším Mesiášom.

TIP NA DNES:

Teším sa z toho, kým som? Budem hľadať Pánov pohľad na mňa a vzdám mu vďaku za všetky dobré veci, ktoré do mňa vložil a ktoré urobil v mojom živote.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00