Ježiš zbavuje strachu z Boha, dáva pocítiť milosrdenstvo

Ježiš zbavuje strachu z Boha, dáva pocítiť milosrdenstvo

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.
Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Mk 16, 15-20

Okolo roku 9 pred Kr. sa národy rímskej provincie Ázia rozhodli zmeniť kalendár. Nepočítajú dejiny ľudstva od založenia Ríma, ale od narodenia Augusta. Augustus bol „dobrou správou“ (evanjeliom), lebo priniesol mier. Kresťania začali hlásať úplne iné posolstvo: „Dobrá zvesť nie je Augustus, ale Ježiš.“ Ježiš zbavuje strachu z Boha, dáva pocítiť milosrdenstvo, Otec každého chápe a odpúšťa. Ježišov spôsob života prináša každému niečo dobré: súcit a blízkosť, prijíma najzabudnutejších, objíma maličkých, všíma si najposlednejších. Vnáša do života zdravie, odpustenie, pravdu, vnútornú silu, nádej. Stretnutie s ním je šťastím!

TIP NA DNES:

Môžem hlásať evanjelium svojím životom – všimnem si niekoho, koho si nikto nevšíma. Prinesiem dobro – zdravie, odpustenie, pravdu, nádej – tam, kde ľudia cítia iba zlo. Nech je stretnutie so mnou šťastím pre druhého!

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00