Ježišov pokoj je iný než ten, čo núka svet

Ježišov pokoj je iný než ten, čo núka svet

"Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam - a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme stadiaľto!"

Jn 14, 27 – 31a

Evanjelista Ján často zdôrazňuje rozdiel medzi svetom a Božím kráľovstvom. Ako Ježišovi učeníci žijeme vo svete, ale nie sme zo sveta. I Ježišov pokoj je iný než ten, čo ponúka svet. Môžeme sa upokojiť nie preto, lebo máme všetko pod kontrolou, ale preto, lebo Boh je väčší ako naše srdce – aj vtedy, keď cítime úzkosť, pochybnosti, samotu. Ježiš odchádza k Otcovi preto, aby nám mohol zoslať Ducha Svätého, aby z nás jeho láska vyháňala každý strach. Knieža tohto sveta nás chce zastrašiť, ale my sme nedostali ducha otroctva, aby sme sa museli zasa báť, ale Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ (porov. Rim 8, 15 – 16).

TIP NA DNES:

Hneď na začiatku dnešného dňa si pripomeniem, že v krste som sa stal Božím dieťaťom, a hoci na mňa doliehajú rôzne problémy a starosti, sám Duch vo mne s dôverou volá: „Abba, Otče!“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00