Kam ma Boh volá? Do čoho ma pozýva?

Kam ma Boh volá? Do čoho ma pozýva?

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“

Mt 24, 37-44

Pripodobnenie Pánovho príchodu ku zlodejovi, ktorý sa chce vkradnúť do domu, je určite vyrušujúce. Je také ľahké plávať v mori rutiny, pravidelnosti, pohodlnosti a neustále opakujúcich sa cyklov. Evanjelium nám dáva za vzor Noema. Jeho projekt stavby archy a následného naplnenia zvieratami musel vyznievať ako nezmyselnosť úplne odtrhnutá od reality. Vo svojom jadre bola táto výstrednosť odpoveďou na Božie volanie, o ktorom bol Noe hlboko presvedčený a verne podľa neho konal.

Nie všetkých nás dnes Boh povoláva do stavby gigantickej lode. Ale určite je v nás mnoho podnetov, ktoré vyhodnocujeme ako nadbytočné: čas pre rodinu, rozhovor s kolegom, konkrétna pomoc blížnemu. Advent je výbornou príležitosťou zastaviť sa a odpovedať na ne.

TIP NA DNES:

Na začiatku Adventu si spravím zoznam výziev, ktoré už dlhší čas pociťujem ako volanie od Pána, a na jednu sa rozhodnem do Vianoc odpovedať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00