Kristus je život a ten, kto sa s ním stretol, už nezomrie večnou smrťou

Kristus je život a ten, kto sa s ním stretol, už nezomrie večnou smrťou

Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho.
Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená.
Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: „Kto sa to dotkol mojich šiat?“ Jeho učeníci mu vraveli: „Vidíš, že sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: ‚Kto sa ma dotkol?‘“ Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena, vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“
Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?“
Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“ A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi.
Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali.
Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov.
I stŕpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť.

Mk 5, 21-43

Evanjelium hovorí o troch zázračných vzkrieseniach: dnešné je Jairova dcéra; druhé syn vdovy z Naimu; tretí je Lazár. Vo všetkých prípadoch hovoríme o už zosnulých ľuďoch, ktorí po povolaní Ježišom opäť ožívajú. Znamenie týchto vzkriesení je jasné: Kristus je život a ten, kto sa s ním stretol, už nezomrie večnou smrťou, pretože smrť je hriech a Ježiš prišiel medzi nás, aby vzal na seba hriechy sveta. Tieto tri vzkriesenia teda vedú k slávnemu Ježišovmu vzkrieseniu. Niet pochýb: biologická smrť, ktorá postihne každého, pre tých, ktorí sú v milosti, nie je nič iné ako prechod do večného, radostného života s Bohom.

TIP NA DNES:

Dnes vidíme obyčajný deň Ježišovho života: Boh sľúbil, že bude sprevádzať svoj ľud, pôjde s ním, a splnil to, keď poslal Ježiša, aby išiel touto cestou až do konca. Uvedomím si viackrát počas dňa, že Ježiš ma stále sprevádza.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00