Ľudské srdce sa musí naučiť, že túži iba po Bohu

Ľudské srdce sa musí naučiť, že túži iba po Bohu

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.

Jn 15, 12 – 17

Boh je láska. Lenže v ľudskom srdci súperia dve lásky, ako učil svätý Augustín. Láska k Bohu až na úkor seba a láska k svetu kvôli sebe. Každé ľudské srdce túži milovať. Túži niekomu patriť. Musí sa naučiť, zväčša cez utrpenie, že v skutočnosti túži nie po svete, ale po Bohu. Milovať druhého človeka neznamená dávať mu, čo chce, ale ukazovať mu cez obetavú lásku, že v skutočnosti chce iba Boha. V tomto spočíva najvyššia múdrosť a aj cieľ ľudského života.

TIP NA DNES:

Nájdem si čas a pozvem svoju rodinu či priateľov k spoločnej modlitbe.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00