Moja sila sa stáva tvojou

Moja sila sa stáva tvojou

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16 – 20

Kňaz Juraj Sedláček

Záver Matúšovho evanjelia je plný dynamiky a nadčasovej sily. Ježiš sa rozhodol zostať medzi nami. Slovo i sviatostná sila nás uisťujú o jeho neustálej prítomnosti a blízkosti. Pristúpil k nim so všetkou mocou, no niektorí napriek tomu pochybovali. Pochybnosti vo viere mohli sprevádzať aj našich patrónov Cyrila a Metoda, ktorých prenasledovali franskí kňazi a neprijímali ich misiu. Som s vami, som s tebou, som silnejší ako ty, som nablízku po všetky dni, so všetkou mocou… Moja sila sa stáva tvojou. Som viac ako tvoj „sparring partner“, som v tandeme s tebou, nikdy ťa neopustím, pokiaľ ty neopustíš mňa. Lebo od chvíle, keď som absolútne opustený zomieral za teba na kríži, už žiadny človek – opustený, sklamaný a bez významu či chuti ísť ďalej – už nikdy nebude sám.


TIP NA DNES:

Spomeniem si na pochybnosti vo svojej viere, prijmem a nanovo ich objavím ako potrebnú súčasť svojej cesty a budem uvažovať, čo mi pomohlo vyrovnať sa s nimi.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00