Môžeme byť nositeľmi lásky a odpustenia do tmavých zákutí tohto sveta

Môžeme byť nositeľmi lásky a odpustenia do tmavých zákutí tohto sveta

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.
A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.
Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.

Jn 3, 16-21

Nádej, ktorou je pre nás Ježiš, je najradostnejšou správou, akú môže hriešnik počuť. On zomrel za naše hriechy a skrze neho môžeme byť očistení. Vďaka nemu sa aj my môžeme stať svetlom pre tento hriešny svet. Môžeme byť nositeľmi lásky a odpustenia do tmavých zákutí tohto sveta. Je to občas ťažké – byť bezpodmienečne oddaný Božej láske. Nie sme na to zvyknutí, že nás môže niekto milovať tak veľmi, že za nás umrie. Život je niekedy plný smútku a bolestí, ktoré nám berú svetlo nádeje a občas sa pošmykneme, zhrešíme. Lenže Boh je tu. Stále. Nech sme akokoľvek ublížili jemu, sebe alebo svojim blížnym, on je tu. 

TIP NA DNES:

Chcem hrdo stáť v Božom svetle. Už sa viac nechcem ukrývať pred tebou, Pane. Dôverujem Tvojej obeti na kríži. Verím, že si mi pripravil cestu k nebeskému Otcovi. Nechcem už viac milovať tmu, len Teba, Kriste.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00