Náhrobné kamene padajú v spovedniciach, život klíči nanovo v Eucharistii

Náhrobné kamene padajú v spovedniciach, život klíči nanovo v Eucharistii

Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.
Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“
Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.
Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“
Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“
Ježiš ju oslovil: „Mária!“
Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.
Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“
Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

Jn 20, 11-18

Kresťanstvo je najsladším náboženstvom práve pre Kristovo zmŕtvychvstanie. Pán nás predchádza do našich hrobov – sú to tie oblasti, kde najviac cítime zahanbenie, zlyhanie, beznádej. Možno teraz plačete s Máriou Magdalénou nad hrobom vášho stroskotaného života a hovoríte: Odniesli moje manželstvo a neviem, kde ho položili. Odniesli moje vzťahy, vieru mojich detí. Rýchlo si utrite slzy, lebo táto správa je pravdivá a zachraňuje aj dnes: Pán vstal z mŕtvych a sľubuje nové začiatky! Náhrobné kamene padajú v spovedniciach, život klíči nanovo v Eucharistii. Dôverujte, kráčajte. Ježiš vás už dávno drží v náručí.

TIP NA DNES:

Kľaknem si pod kríž. Pod nohy Ukrižovaného položím dnes svoje temné údolie a prednesiem mu modlitbu chvál.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00