Naša hodnota nezáleží od uznania druhých

Naša hodnota nezáleží od uznania druhých

"Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: "Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste." Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno a hovoríte: "Je posadnutý zlým duchom." Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoríte: "Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov! No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti."

Lk 7, 31 – 35

Už ste niekedy mali strach z toho, čo si o vás pomyslia druhí? Čo o vás povedia, ak spravíte niečo iné, ako oni očakávajú? Tak veľmi sa bojíme odsúdenia a neprijatia, že radšej spravíme to, čo sa od nás očakáva, ako to, čo cítime, že je podľa nás správne. Radšej sme ticho a vravíme, že sme rešpektujúci, no svoj názor s múdrosťou neprezentujeme. Strach nás ovláda, no ten nie je od Boha! Strach nám bráni žiť v plnej úprimnej radosti, pravde a láske – k sebe aj druhým. Naša hodnota nezáleží od uznania druhých! Jedine s Ježišom vieme poraziť strach, žiť a vidieť pravdu! On jediný má právo nás súdiť a len na tom záleží!

TIP NA DNES:

Nebudem sa báť zastať sa slabšieho, spravím to, čo je správne, a nie to, čo odo mňa očakáva okolie. Keď budem chcieť niekoho kritizovať, zastavím sa a poviem mu niečo pozitívne – to, čo sa mi na ňom a jeho konaní páči.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00