Nasledujme úsilie troch mudrcov hľadať a plniť Božiu vôľu

Nasledujme úsilie troch mudrcov hľadať a plniť Božiu vôľu

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: "Kde je ten novonarodený židovský kráľ"? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť." Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: "V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: - A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael." Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: "Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť." Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Mt 2, 1-12

Traja mudrci od východu pokorne kľačia pred novonarodeným kráľom. Obetujú mu nielen vzácne dary – zlato, kadidlo a myrhu –, ale aj seba samých. V Ježišovi vidia skutočného Kráľa. Aj my ho musíme neustále hľadať, tak ako aj oni. Ten, kto hľadá, otvára oči, počúva, rozmýšľa nad všetkým, čo ho obklopuje. Uvažuje nad tým, čo mu slúži, ale aj nad tým, čo mu niekedy prekáža, vadí a zavadzia. Úsilie a snaha mudrcov hľadať pravého Boha sú hodné toho, aby sa nám zapáčili, ba priam, aby sme ich nasledovali. Spolu s nimi môžeme mať tiež hlbokú vieru v Boha a pokorne plniť jeho vôľu, lebo v tom spočíva skutočná krása kresťanského života.

TIP NA DNES:

Dnes sa budem snažiť vziať na seba riziko neistej cesty hľadania Boha tak, ako mudrci z východu. Budem hľadať Ježiša v každom človekovi, s ktorým sa dnes stretnem, ale aj v Biblii, ktorú dnes otvorím a niečo si z nej prečítam.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00