„Nasýtim“ ľudí svojou láskou prejavenou kúskom jedla

„Nasýtim“ ľudí svojou láskou prejavenou kúskom jedla

Keď Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí, jeho učeníci ho videli chodiť po mori. Na druhý deň si však zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky.
No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“
Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.
Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“
Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“

Jn 6, 22-29

Koľkí z nás zháňajú bývanie? Prácu v meste? Túžia po titule? Zháňajú dobrého lekára? Potrebujeme peniaze na nájom či na dovolenku. Máme toľko potrieb a snažíme sa ich naplniť. Veríme, že ich Ježiš môže naplniť? Benedikt XVI. k Ježišovým slovám povedal: „Drahí priatelia, v dňoch nabitých ťažkosťami a problémami, ale tiež v dňoch oddychu a uvoľnenia, nás Pán pozýva k tomu, aby sme nezabúdali, že ak je potrebné starať sa o chlieb materiálny a znovu získať silu, ešte dôležitejšie je nechať rásť vzťah s Ním, posilňovať našu vieru v toho, ktorý je „chlebom života“, ktorý znovu napĺňa našu chuť po pravde a láske.“ 

TIP NA DNES:

Pozvem dnes známeho na obed. Zaklopem susedom a ponúknem im koláč. Spýtam sa človeka „na ulici“, či by som mu mohol priniesť jedlo. Dám nenápadne malú sladkosť deťom. „Nasýtim“ ľudí svojou láskou prejavenou kúskom jedla.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00