Naučiť sa pozerať očami srdca môžeme len vďaka duchovnému životu

Naučiť sa pozerať očami srdca môžeme len vďaka duchovnému životu

Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: "Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv, ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu." Ján vydal svedectvo: "Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi, povedal: "Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým." A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn."

Jn 1, 29-34

Aj na začiatku svojho života, aj na začiatku verejného pôsobenia sa Ježiš stretá s prorockými ľuďmi, ktorí verne stoja na mieste svojho poslania: Simeon, Anna, Ján Krstiteľ… Vytvárajú príležitosť na zdanlivo jednoduché stretnutia, v ktorých sa však napĺňajú pradávne predpovede a píšu veľké dejiny spásy. Jánova istota sa opierala o znamenia Ducha. Naučiť sa ich rozpoznávať nemožno inak, než s Duchom a v Duchu. Len tak možno spĺňať svoje prorocké poslanie. „Uzrieť Ducha“ predpokladá duchovný zrak. Dokázať pozerať očami srdca či počúvať vnútorný hlas sa možno naučiť len vytrvalým duchovným životom.

TIP NA DNES:

Ustrážim si čas na praktiky duchovného života – aj v slalome medzi všetkým, čo deň prinesie. Ako prejav vernosti, aby som sa „neobišiel“ s Pánom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00