Naučme sa odpúšťať s úprimným srdcom

Naučme sa odpúšťať s úprimným srdcom

Ježiš slávnostne pozdravovaný zástupmi vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie, lebo už bol večer.
Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Zďaleka zazrel figovník s lístím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie; nebol totiž čas fíg. I povedal mu: „Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!“ A jeho učeníci to počuli.
Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. A učil ich: „Nie je napísané: ‚Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy‘? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“
Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. A keď sa zvečerilo, odišli z mesta.
Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: „Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol.“
Ježiš im na to povedal: „Majte vieru v Boha. Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: ‚Zdvihni sa a hoď sa do mora,‘ a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.
A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“

Mk 11, 11 – 25

Ježišov príbeh je už skoro na konci, oslovil a nadchol mnohých ľudí, ale tak isto si mnohí prajú jeho smrť. Ježiš tu pri figovníku koná symbolické gesto. Figovník predstavuje židovský národ, ktorý ho neprijal – neprijal Mesiáša. Kristus bude odmietnutý a zabitý, ale z jeho prebodnutého boku sa rodí cirkev, v ktorej sme všetci bratia a deti nášho Boha. V Kristovi si Boh znova vezme svoj chrám, v ňom je celé stvorenie očistené, v ňom sú všetci ľudia chrámom Božím. Ježiš obnoví naše srdcia svojou prítomnosťou. V Kristovi, Pánovi života, môžeme prinášať ovocie. Chceme dostať, po čom túžime? Naučme sa odpúšťať s úprimným srdcom.

TIP NA DNES:

Odpustenie je najväčším zázrakom. Ak ho potrebujem zažiť ja, v osobnej spovedi, v osobnom stretnutí s tým, ktorý uzdraví moje srdce, nemal by som váhať odpustiť svojim vinníkom. Nemám problém odpúšťať?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00