Nebojme sa byť verní

Nebojme sa byť verní

Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: "Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal." Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána." Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: "Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva." Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána." Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: "Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje." Jeho pán mu povedal: "Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami."

Mt 25, 14 – 30

Každý z nás dostal talenty. Od malička sa ich snažíme rozvíjať. No v živote prídu situácie, keď rezignujeme a povieme si, že radšej neurobíme nič, aby sme ešte viac veci nezhoršili, alebo sme jednoducho pohodlní. No raz prídeme pred Boha, a ako sa mu pozrieme do očí? Akú odpoveď mu dáme na otázku, ako sme spravovali dary, ktoré nám dal? Je ťažké vychádzať zo seba, najmä keď nevidíme ovocie. Niekedy ho ani neuvidíme a je to len o našej vernosti. Nebojme sa byť verní. To, že nás tento svet neoslavuje, neznamená, že Boh na nás zabudol. Na tejto zemi sme iba pútnici. Raz prídeme domov a tam bude naša odmena.

TIP NA DNES:

Porozmýšľam, aké mám dary a talenty. Napíšem si ich a v nasledujúcich mesiacoch popracujem aspoň na jednom z nich.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00