Nebojme sa, lebo sme našli milosť u Boha

Nebojme sa, lebo sme našli milosť u Boha

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné." Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26 – 38

Dnes končíme ďalší Advent nášho života. Posledná adventná nedeľa je tento rok zároveň Štedrým dňom. A aj v Božom slove vnímame úžasnú štedrosť nášho Boha. Presvedčila sa o nej predovšetkým Panna Mária. Hoci si nevedela ani predstaviť, ako sa to všetko uskutoční, predsa našla v sebe odvahu povedať v prítomnosti anjela Gabriela, že ide do toho. Aká je naša skúsenosť s Otcom, ktorý neustále štedro nadeľuje? Možno je to presne opačne, že sa nám zdá, akoby iným doprial viac. Možno je čas počuť práve dnes anjelské povzbudenie: „Neboj sa, (meno), našiel/našla si milosť u Boha.“ A dovoliť, aby sa to stalo i realitou.

TIP NA DNES:

Po štedrej večeri popremýšľam, k čomu ma Boh volá, a odovzdám mu to s vierou, aby sa to aj uskutočnilo.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00