Nebudeme sa báť nenávisti tohto sveta, veď vieme, že sme celí zahalení v tvojej láske

Nebudeme sa báť nenávisti tohto sveta, veď vieme, že sme celí zahalení v tvojej láske

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.
Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.
Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.
Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.“

Jn 15, 18-21

Pane, pomôž nám nasledovať ťa, aj keď to znamená ísť proti prúdu – vzoprieť sa nespravodlivosti, hovoriť pravdu, nezištne dávať, zabúdať na seba, uprednostňovať druhých, byť milosrdní, zachovávať miernosť vo všetkom, trpezlivo znášať krivdu, zastať sa slabých… Pomôž nám dnes znova sa rozhodnúť pre toto dobrodružstvo s tebou. Sme len tvoji služobníci, nedokonalí a slabí, zábudliví a niekedy nedbanliví, ale tvoja milosť nám v tom pomôže. Vďaka, že si si nás vyvolil. Nebudeme sa báť nenávisti tohto sveta, veď vieme, že sme celí zahalení v tvojej láske.

TIP NA DNES:

Prečítam si dnes Hymnus na lásku (1 Kor 13) a namiesto slova „láska“ doplním do veršov 4 – 7 svoje meno.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00