Nech kráľovstvo pokoja príde do nášho srdca

Nech kráľovstvo pokoja príde do nášho srdca

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“

Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“

Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘ A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘

Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje.

Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna?

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

Lk 11, 1-13

Salezián Jozef Luscoň

Apoštoli poprosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa. A on im povedal: „Otče náš…“ Ide o základný akord, udanie „tónu“ modlitby. A pokračuje: „… ktorý si taký vznešený; nech je tvoje meno vnímané medzi nami sväto; nech tvoje kráľovstvo pokoja príde do nášho srdca; nech sa všade deje tvoja vôľa, aby to kráľovstvo v nás zostalo; daj nám chlieb a všetko potrebné, aby núdza nevyhnala kráľovstvo z nás; nech zmizne pocit viny, ktorý by ohrozil v nás tvoje kráľovstvo, a to isté žičíme svojim vinníkom; a nedopusť také pokušenie, ktoré by to kráľovstvo zničilo; a zbav nás zla, ktoré na nás už dolieha.“ Amen.


TIP NA DNES:

V modlitbe Otče náš je sedem prosieb, pričom v centre stojí Božie kráľovstvo pokoja a lásky. Skúsim sa ho pomodliť aspoň niekoľkokrát v Ježišovom duchu, ktorého nám chcel v modlitbe odovzdať.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00