Nech môžem zomierať v náručí Ježiša a Márie, tak ako sv. Jozef

Nech môžem zomierať v náručí Ježiša a Márie, tak ako sv. Jozef

Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel.

Mt 1, 16. 18-21. 24a

Cirkev nám dnes stavia pred oči osobu sv. Jozefa. Okrem iného má aj titul „patrón dobrej smrti.“ Keďže sa nespomína v evanjeliách počas Ježišovho dospelého života, iba v jeho detstve, predpokladá sa, že nebol už v tom čase nažive. Podľa tradície Jozef zomrel v náručí Ježiša a Márie. Obklopený ich láskou, podporou, modlitbou, dostal milosť útechy z ich prítomnosti. A to je niečo, čo si môžeme predstaviť pod slovným spojením „dobrá smrť“. To je dobrý dôvod spriateliť sa so sv. Jozefom, ktorý nám môže vyprosiť tú istú milosť, ktorú sám dostal.

TIP NA DNES:

Poprosím dnes sv. Jozefa za všetkých umierajúcich, ale aj za milostivú hodinu smrti pre mňa samého. Nech môžem zomierať v náručí Ježiša a Márie, tak ako on.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00