Nech z nás ľudia pri stretnutí s nami cítia nový život!

Nech z nás ľudia pri stretnutí s nami cítia nový život!

Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k nemu a pýtali sa: "Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?" Ježiš im povedal: "Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť. Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov."

Mk 2, 18-22

Netrvalo to dlho. Po prvotnom obdive prichádzajú negatívne reakcie. Ježišovo konanie začína niektorých vyrušovať. Konfrontujú ho: „Čo si to dovoľuješ, o čom to hovoríš, provokatér! Prečo sa nepostia? No, prečo?“ Často nie sme pripravení na zmeny. Nemáme radi, ak nás niečo či niekto vyruší. Rodina, priatelia, práca. Modlitba, svätá omša, pôst, almužna – nestačí to? Život s Bohom sa však nedá vtesnať len do pôstu, predpisu či zvyku. Ježiš sa prirovnáva k ženíchovi na svadbe. Takúto radosť s ním máme prežívať. Tak sa tešme, radujme. Nech to ľudia pri stretnutí s nami cítia. Nech z nás cítia nový život. A nadýchnu sa z nás.

TIP NA DNES:

Urobím dnes skutok, ktorý vyruší mňa, aj toho, koho ním oslovím. Večer môžem prísť za Ježišom. Bez davu. Bez otázok. V tichu sa podeliť s tým, čo som dnes spravil – urobil niečo nové a zanechal to staré. S radosťou. Z lásky.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00