Nechajme Ježiša premieňať naše myslenie

Nechajme Ježiša premieňať naše myslenie

Počuli ste, že bolo povedané: "Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa." Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.

Mt 5, 43 – 48

Už ste sa niekedy modlili za toho, kto vám ublížil? Žehnali ste, priali dobro tomu, voči komu ste cítili hnev? Dá sa to? Dá. Ťažko, cez slzy. Keď v tom vytrváme, pôjde to čoraz ľahšie a bude to zlomové, premieňajúce srdce, uzdravujúce! Prosme Ježiša, aby sme sa na druhých pozerali jeho očami, nech premieňa naše srdcia a myslenie. Nech koná svoje dielo, lebo len s Ježišom môžeme zvíťaziť a s múdrosťou podniknúť ďalšie kroky na vyriešenie celej situácie! Hnev vymení ľútosť. Nepokoj a bolesť sa vymení za pokoj. Každý má za sebou aj pred sebou inú cestu, no raz nás bude všetkých rovnako súdiť ten, ktorý je nad všetkým.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa za toho, kto mi ublížil – budem mu žehnať dobro a poprosím Ježiša, nech mi dá silu odpustiť mu. Nech premieňa môj pohľad, srdce, myslenie, uzdravuje, čo treba, a dáva mi myšlienky pokoja a nie súženia (porov. Jer 29, 11)!

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00