Nelámme palicu nad nikým!

Nelámme palicu nad nikým!

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie.
Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún.
Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

Lk 11, 29-32

Komu načúvame? Charizmatickí rečníci dokážu doviesť k zmene postojov. Kedysi Jonáš a Šalamún. Aj samotný Ježiš. Ten mení dejiny dodnes. No hlavne srdce človeka. Jedného dňa ma navštívil sused a ospravedlnil sa mi za zlo, čo vykonal voči našej rodine. Môjmu mužovi ležal na hrudi plačúc. Na toto nikdy nezabudnem. Veľký chlap, robotník, zároveň šéf a zrazu pokorný, jemný, autentický. Keď vie niekto verejne priznať chybu, vysloviť nahlas slová ľútosti a snaží sa zmeniť, takémuto obráteniu verím. Jonáš a veľryba sú mi dnes už akosi vzdialení. Ale môjmu meniacemu sa susedovi sa rada prizerám. Tomuto znameniu rozumiem.

TIP NA DNES:

Nelámme palicu nad nikým! Duch Svätý mi naznačí, ako treba dnes hovoriť so svetom, akú rétoriku zvoliť a ktorú radšej opustiť. Presvedčia niekoho slová? Nemám radšej ľuďom predložiť tie hodnoty, ktoré očakávame od sveta?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00