Nenechávajme svoje “míny” ukryté

Nenechávajme svoje “míny” ukryté

Tým, čo to počuli, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal: "Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: "Obchodujte, kým sa nevrátim! Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: "Nechceme, aby tento nad nami kraľoval. Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel: "Pane, tvoja mína získala desať mín." On mu povedal: "Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami." Prišiel druhý a vravel: "Pane, tvoja mína vyniesla päť mín." Aj tomuto povedal: "Ty maj moc nad piatimi mestami." Iný prišiel a hovoril: "Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial." On mu povedal: "Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial?" prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?" A tým, čo tam stáli, povedal: "Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín." Oni mu vraveli: "Pane, veď má desať mín!" Hovorím vám: "Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!" Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

Lk 19, 11 – 28

Pod slovíčkom „obchodovať“ môžeme chápať výmenu hodnôt – ja niečo prinášam druhým a niečo iné za to získavam. Musíme vyjsť zo svojej ulity, zo svojho pohodlia a aktívne vstupovať do vzťahu s druhými – deliť sa s nimi o svoje dary a nechať sa od nich obohatiť tými ich. Ježiš nás povzbudzuje, aby sme svoje míny dávali do obehu. Aby sme nečakali, čo sa stane, ale sami aktívne vyhľadávali a vytvárali príležitosti. Len vtedy sa môžu naše míny rozvíjať, rásť, násobiť. Keď budú v styku s druhými, nie schované doma v šatke.

TIP NA DNES:

Čo je mojou mínou, ktorú mi Ježiš zveril, a ako s ňou dnes budem obchodovať?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00