Neodkladajme začiatok na zajtra!

Neodkladajme začiatok na zajtra!

Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: "Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!" Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: "Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú." Ale múdre odvetili: "Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!" No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: "Pane, Pane, otvor nám!" Ale on im povedal: "Veru, hovorím vám: Nepoznám vás." Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.

Mt 25, 1 – 13

Namiesto „bdejte“ mohol Pán Ježiš pokojne povedať: „Modlite sa!“ Iba v úprimnej modlitbe si uvedomujeme, že potrebujeme Pána Boha, že sme od neho vyšli a k nemu smerujeme. V duchovnom živote je časté pokušenie odkladať začiatok na zajtra. Necháme sa ľahko premôcť vlastnou slabosťou. Chceme sa zmeniť a zároveň ešte nie sme pripravení začať. Potrebujeme precitnúť. Ľudský život na tejto zemi sa raz skončí. Pozrime sa na dnešok optikou posledného momentu nášho života.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa za hodinu svojej smrti.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00