Nezabúdajme na svoju večnosť

Nezabúdajme na svoju večnosť

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.
Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.
Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.
Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu.
Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.
Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.“
Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.“

Lk 17, 26 – 37

História sa opakuje a ľudia sa až tak veľmi nemenia. Aj dnes ľudia jedia, pijú, zabávajú sa, venujú sa internetu, biznisu, pracujú dlhé hodiny a pri tom zabúdajú na oddych, rodinu, priateľov. Čo je ešte horšie, zabúdame na svoju večnosť. Raz príde chvíľa, keď opustíme tento svet, necháme tu všetko, čomu sme sa venovali dlhé roky svojho života, a so sebou si nevezmeme nič. Len knihu svojho života, v ktorej bude zapísané, čo sme urobili zle, ale najmä to, čo sme neurobili dobre pre tých druhých a mohli sme. Nezabúdajme – čas nášho pobytu tu na zemi sa kráti. Využime čo najlepšie čas, ktorý nám ostáva.

TIP NA DNES:

Dnes si viac ako inokedy budem všímať potreby svojich blízkych.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00