Nič nenasýti naše srdce, iba Boh sám

Nič nenasýti naše srdce, iba Boh sám

Potom im hovoril: "Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: "Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť." A on znútra odpovie: "Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti." Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!"

Lk 11, 5 – 13

Prosebná modlitba je najprirodzenejšou formou modlitby, kým modlitba vďaky je najspravodlivejšou a adorácia najkrajšou. Keď prosíme, uvedomujeme si to, kým naozaj sme: nedokonalí a úbohí, odkázaní na Božiu milosť. Keď sa veci daria, máme tendenciu na Boha zabúdať. Akoby sa veci v našom živote diali samy zo seba. A na čo ešte zabúdame, keď zabúdame na Boha? Zabúdame i na seba: nielen na to, kým sme, ale aj čo chceme. Čo tak naozaj a najpravdivejšie chceme? V modlitbe zisťujeme, že nič nenasýti naše srdce, iba Boh sám.

TIP NA DNES:

Poprosím Pána Boha, aby mi dal zakúsiť, že iba on sám ma môže uspokojiť a naplniť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00